Nanošenje sliva

Kvalitet štampe, trajnost i vizuelni efekat sliva je nešto što ističe proizvod, čini ga savremenim i primamljivim za kupca.

Termoskupljajuće etikete (sliv), štampanje i nanošenje etiketa, spadaju u osnovne načine obeležavanja pakovanja. U poređenju sa ostalim načinima obeležavanja, sliv je daleko kvalitetniji sa svih aspekata. Kvalitet štampe, trajnost i vizuelni efekat sliva je nešto što ističe proizvod, čini ga savremenim i primamljivim za kupca.

Svi projekti koje smo razvili i koje razvijamo moraju da zadovolje sledeće zahteve:
 • optimalan kvalitet
 • najbolja cena
 • materijali koji ne utiču na ukus i aromu proizvoda
 • isticanje najboljih performansi upakovanog proizvoda
 • čuvanje kvaliteta upakovanog proizvoda
 • očuvanje vizuelnog identiteta brenda
 • savremen izgled pakovanja
 • smanjenje škarta u procesu pakovanja konačnog proizvoda
 • povećanje produktivnosti u završnoj fazi pakovanja
 • povećanje profita naših klijenata
 • očuvanje životne sredine i smanjenju emisije CO2

Svi materijali i proizvodi koje proizvodima su prilagođeni za direktan kontakt sa hranom u skladu sa direktivama: 2004/1935/EEC, 2002/72/EEC, 94/62/EEC, 2004/12/EEC i SFRJ 26/1983, SFRJ 61/1984, SFRJ 56/1986, SFRJ 50/1989, SFRJ 18/1991