Inovativni dizajn

Konstantne izmene u zahtevima potrošača rezultirale su čestim zahtevima za redizajn mnogih postojećih pakovanja.

Pri tome je životni ciklus pakovanja veoma kratak i zahteva brze i jasne akcije. Ovakve izmene su pred nas postavile veliki izazov. Uvodeći softversku platformu CATIA V5 (prvi u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji) u naše poslovanje, uspeli smo da našim klijentima pružimo kvalitetnu uslugu u kratkom roku. Ovim preciznim i fleksibilnim pristupom stvaranja proizvoda, stvara se fuzija tri osnovna zahteva: dizajna, tehnologičnosti i marketinga.