O nama

VECOM je vodeći proizvođač PET i PS termooblikovane ambalaže i višeslojne PET i PS folije za termooblikovanje u Srbiji.

1992. Čedomir Veselinović, mr.dipl.maš.ing. osnovao je VECOM sa ciljem da svoje vizionarske ideje pretvori u stvarnost. Danas, nakon skoro 20 godina, predstavljamo polaznu tačku našim klijenata za nove projekte, kreiranje brendova i redizajn pakovanja.

Sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000:2005
Mi smo sertifikovani od straneTÜV SÜD Management Service GmbH za proizvodnju PET i PS termooblikovane ambalaže za prehrambenu industriju.

Od samog početka, VECOM se razvijao u dva jasna pravca koji i danas predstavljaju pravce nešeg razvoja:

  • Dizajn i proizvodnja termooblikovane PET i PS ambalaže i PET i PS folije u apsolutno zaokruženoj i nezavisnoj tehnološkoj celini počev od procesa projektovanja do isporuke
  • Proizvodnja specijalnih alata za termooblikovanje i alata koji se koriste za proizvodnju u prehrambenoj industriji

Naša vizija VECOM-a je da nastavimo sa razvojem koji će svojim proizvodnim programom doprineti zašiti kvaliteta proizvoda naših kupaca i time im obezbediti vodeće mesto na tržištu.

Da bi se obezbedila ovakva podrška, VECOM posluje na više od 8.500m2 i u procesima proizvodnje koristi preko 40 različitih mašina uz podršku izuzetno snažnih softverskih platformi za projektovanje CATIA V5 i SIMULIA.

Naša sposobnost da svojim klijentima ponudimo proizvode i usluge bazirane na iskustvu, tehničkoj ekspertizi i temeljnom razumevanju procesa ekstrudiranja i termooblikovanja doprineli su da zauzmemo vodeće mesto i da se tu i održimo.

VECOM-ov proizvodni program i tehnička podrška su rezultat sinteze koju čine:

  • Inovativni dizajn
  • Izrada prototipa uzoraka
  • Izrada alata za termooblikovanje
  • Proizvodnja folije za termooblikovanje  u svim bojama
  • Termooblikovanje folije
  • Dizajn novih i redizajn postojećih proizvoda
  • Štampanje rotacionih oblika u 6 boja
  • Nanošenje termoskuplajućih etiketa (sliva)

VECOM je svestan da se tržište svakodnevo menja i prilagođava potrebama sve zahtevnijih potrošača sa aspekta kvaliteta, raznovrsnosti pakovanja i dizajna. Pritisak potrošača pod kojim posluje današnja prehrambena industrija zahteva usluge koje su izuzetno fleksibilne i pouzdane. VECOM je svojim iskustvom i tehničkim mogućnostima postao sinonim za podršku u razvoju postojećih i kreiranju novih proizvoda.