Izrada uzoraka

Kao rezultat intenzivno kompetitivnog tržišta, trgovinski lanci kontinulano traže sve veći broj proizvoda od svojih dobavljača. Ovo stvara potrebu da kompanije koje se bave termooblikovanjem isporučuju uzorke u najkraćem mogućem roku.

U VECOM-u kontinualno investiramo u poslednje CAD/CAM tehnologije da bi vreme između projektovanja modela i izrade prototipa bilo najkraće moguće. Uzorci se stvaraju korišćenjem CAD/CAM podataka VECOM-a, korišćenjem dizajna i ideja naših kupaca ili snimanjem postojećih dizajnerskih rešenja.

Nakon projektovanja proizvoda, programi se eksportuju na CNC mašine gde se izrađuje uzorak u PA (poliamidu) koji je identičan gotovom proizvodu ili predstavlja njegov negativ. Uzorak se analizira sa svih aspekata, ako je potrebno dorađuje se i potom odobrava. Rapid Prototype-om realne modele u stanju smo da pretvorimo u interaktivne 3D modele sa izuzetnom tačnošću.